Gaz yapmak karlı mıdır, neden çok uzun süre karşılığını verir?