Gevşek bir sıva ile duvarın ayrı bir bölümünü onarma