Duvarın "midesi" nedir ve onarım sırasında nasıl kurtulur