Bir krediyi yeniden finanse etme şartları - hizmeti kim ve hangi amaçlarla kullanabilir?