Büyük bir fark ile plakaların eklemleri varsa, tavandaki düzensizlikler nasıl kapatılır